Premiul VERESS „PRO VITA”

Prin votul unanim al Consiliului de Administraţie al Fundaţiei CRY FOR HELP, cu sediul în Miercurea Ciuc, începând cu data de 10 august 2016 se instituie Premiul VERESS „PRO VITA”.
Premiul se va acorda persoanei desemnate de fondator sau la propunerea unor terţe persoane. Decizia o va avea fondatorul, pe baza CV-lui persoanei propuse.
Doctor Albert Veress, Președintele Fundației Cry for Help si Vicepreședintele Alianței Române de Prevenție a Suicidului
Menționăm din Statutul Premiului:
Art. 1: În cadrul FUNDAŢIEI CRY FOR HELP se înfiinţează un premiu de excelenţă denumit PREMIUL VERESS „PRO VITA”, fondatorul fiind VERESS A. ADALBERT.
Art. 2: Suma totală acordată anual, integral sau divizat între mai mulţi premiaţi, este de 500 euro brut, cu reţinerea impozitului de 16% la sursă.
Art. 3: Premiul va consta dintr-o diplomă şi suma de mai sus.
Art. 5: Titularul Premiului poate fi unul sau mai multe persoane, de cetăţenie română, dintre acele persoane, medici sau de alte specialităţi, care a depus o activitate practică, teoretică sau organizatorică de excepţie pentru diminuarea ratei suicidare din România sau din alte ţări, şi îmbunătăţirea imaginii Fundaţiei Cry for Help.
Art. 6: Premiul se va acorda în cadrul festivităţii anuale ocazionată de Ziua Naţională de Prevenţie a Suicidului şi va fi înmânat premiantului într-un cadru festiv de către Preşedintele Fundaţiei înainte de închiderea lucrărilor, reprezentând ultimul punct al festivităţii.
Dacă Premiul nu se va acorda în anul respectiv, suma se va reporta pentru anul următor.
Art. 7: În cazuri bine motivate, Premiul se poate diviza şi acorda simultan pentru maximum 2 persoane.
Art. 8: În cazuri cu totul excepţionale Premiul se poate acorda şi unor persoane cu cetăţenie străină care corespund criteriilor stipulate.