Donează 2% pentru TelVerde Antisuicid!

Donația ta va susține funcționarea singurului telefon la care se oferă gratuit consultanță psihologică adulților aflați la risc de sinucidere. o800.801.200 este linia telefonică prin intermediul căreia voluntarii anonimi ai ARPS asigură servicii de consiliere în criză suicidară.

Orarul de funcționare al liniei este de la 7 seara la 7 dimineața și are acoperire națională.

În cei aproape 3 ani și jumătate de funcționare, TelVerde Antisuicid a recepționat aproape 6400 de apeluri, dintre care peste 1100 au fost intervenții în criză suicidară.

Costul abonamentului de telefonie prin care asigurăm funcționarea TelVerde este între 12000 și 15000 RON pe an și estimăm că va crește semnificativ în acest al patrulea an, deoarece au crescut volumul și durata totală lunară a apelurilor.

Tot ceea ce aveți de făcut este să descărcați formularul 230 (pentru cei cu venituri din salarii sau echivalente) SAU 200 (pentru cei cu alte tipuri de venituri), să îl completați cu datele Dv., să îl semnați și să îl depuneți la sediul local ANAF.

Menționăm că formularele sunt deja completate cu datele de identificare fiscală ale Alianței Române de Prevenție a Suicidului și că pot fi expediate și prin poștă la sediul local ANAF.