Conectare, Comunicare, IMPLICARE!

Ce înseamnă implicare?

Implicarea comunității înseamnă participarea întregii comunități ca întreg la sprijinirea celor cu risc de sinucidere.

Implicarea autorităților presupune ca acestea să considere sinuciderea o problemă prioritară, de sănătate publică și să susțină prevenția sinuciderii cu resursele necesare. Implicarea clinicienilor și a altor furnizori de servicii de sănătate presupune integrarea prevenției suicidului în munca lor de zi cu zi.

Cea mai importantă este, însă, implicarea activă a fiecăruia dintre noi. Să nu rămânem nepăsători, să avem grijă de cei ce suferă, să le dăm spațiu să-și spună povestea în felul lor și în ritmul lor, să îi ascultăm cu atenție și să fim alături de ei. Conectarea și comunicarea dau roade doar prin implicare.

2016_wspd_banner

Save