Alte scale de evaluare pentru persoane cu risc suicidar

Beck Hopelessness Scale (BHS, Beck, Steer 1988) este rezultatul cercetărilor lui Beck şi ale echipei sale privind asocierea pesimism – disperare – suicid. Potrivit acestor studii, disperarea, ca simptom prezent în episodul depresiv major cu sau fără potenţial suicidar, se asociază mai puternic cu ideaţia suicidară decât cu depresia, întrucât evaluează așteptările negative ale persoanei. Este un chestionar de autoevaluare cu 20 itemi la care răspunsul este ‘adevărat’ sau ‘fals’, scorul maxim posibil este 20, iar scoruri mai mari sau egale cu 10 indică risc suicidar crescut.

Scale for Suicide Ideation (SSI; Beck et al, 1979) este o scală cu 21 itemi ce măsoară gradul de severitate, prevalenţa şi carcteristicile individuale ale ideaţiei suicidare, cu referire la ziua evaluării.

Scale for Suicide Ideation-Worst (SSI-W; Beck et al 1997) este o scală clinică din 19 itemi ce cotează ideaţia, atitudinile, planurile şi acţiunile suicidare ale persoanei, făcând referire la perioada lor de maximă severitate.

Suicide Probability Scale (SPS; Cull and Gill 1988) este un instrument de autoevaluare cu 36 itemi ce cotează ideaţia suicidară, disperarea, ostilitatea şi autoevaluarea negativă pe o scală Likert de la 1 la 4. Scala a fost validată atât pe loturi clinice, cât şi pe eşantioane reprezentative pentru populaţia generală, iar sexul, vârsta şi etnia nu influenţează rezultatele.