Membri

  DATE DE IDENTIFICARE :

  Nume: Prenume:

  Data naşterii: locul naşterii:

  Adresa email:


  PREGĂTIRE ACADEMICĂ :

  Universitatea: Oraşul:

  Facultatea:

  Specializarea:

  Anul absolvirii: Anul obţinerii diplomei de licenţă:


  PREGĂTIRE POST ACADEMICĂ (dacă este cazul) :

  Masterat

  Universitatea: Oraşul:

  Facultatea:

  Specializarea:

  Anul obţinerii diplomei de master:

  Doctorat

  Universitatea: Oraşul:

  Facultatea:

  Titlul tezei de doctorat:

  Anul obţinerii titlului de doctor:


  ALTE FORME DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SAU ACADEMICĂ:
  (dacă este cazul, prezentate după modelul de mai sus)  DOMENII DE COMPETENŢĂ:  EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
  (se va face o prezentare succintă a evoluţiei profesionale după absolvirea facultăţii)  Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea datelor din prezenta cerere şi mă angajez să respect prevederile Statutului ARPS.

  Taxa pentru înscriere este de 50 RON şi contribuţia anuală, în calitate de membru al ARPS, este de 25 RON. După analizarea cererii dumneavoastră veţi primi pe email informaţii suplimentare cu privire la acceptarea in cadrul asociaţiei noastre precum si modalitatea de efectuare a plăţilor.

  Data completării formularului