Ce înseamnă abordarea bazată pe informații despre expunerea la traume?

Intervenția bazată pe informații despre expunerea la traume NU înseamnă să căutăm traume psihologice în orice situație sau să considerăm orice situație prin care trece cineva traumatizantă psihologic. Această abordare diferă de intervențiile specifice pentru persoane expuse la traume, deci nu urmărește tratamentul consecințelor expunerii la traume și facilitarea vindecării. Această abordare bazată pe informații despre expunerea la traume este mai mult preventivă și de conștientizare a posibilităților de expunere la traume în trecut, prezent sau viitor și include următoarele:

  1. Conștientizarea răsunetului traumei și a căilor accesibile pentru recuperare
  2. Recunoașterea semnelor și simptomelor ce indică existența expunerii la traume
  3. Răspuns (nu reacție) la traumă, prin integrarea înțelegerii traumelor psihologice în politicile de sănătate și sociale, în procedurile instituțiilor și în practica uzuală medico – psiho – socială
  4. Intervenție activă pentru a preveni re-traumatizarea persoanei expuse la traumă

Această abordare se bazează pe o serie de principii, pe baza cărora se pot dezvolta proceduri, în funcție de contextul aplicării lor:

  • persoana să se simtă în siguranță (fizic, psihologic, social)
  • încredere și transparență
  • sprijin din partea semenilor
  • colaborare și reciprocitate
  • persoana să aibă posibilitatea de a vorbi despre sine, de a iși utiliza forța interioară și resursele și de a își exercita dreptul de a alege
  • factorii culturali, istorici sau ținând de sexul persoanei să fie luați în considerare

Includerea perspectivei pe care o dă informarea despre traumă conectează mai eficient persoanele, familiile, comunitățile cu oportunitățile de recuperare, dezvoltă reziliența acestora, încurajează persoanele și comunitățile să se implice și să colaboreze pentru recuperarea proprie și a semenilor. Comunitățile în care se utilizează această abordare își dezvoltă percepția că au puterea, capacitatea și resursele de a trece prin orice dificultate și a se recupera, și aplică reciprocitatea în acordarea de sprijin, căutarea celor mai eficiente și competente resurse de sprijin, coeziunea socială și mobilizarea comunității ca întreg când un membru al comunității se află în dificultate.